background

מדיניות ביטול

ביטול הזמנה

1.   משתמש רשאי לבטל הזמנה שביצע במערכת הממוחשבת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה ובלבד שעשה כן 24 שעות לפחות לפני מועד המשחק.

2.   משתמש שלא ביטל את הזמנתו ולא נכח בביתו בשעת הגעת השליח למסור את המשחק, החל מחצי שעה לפני תחילת המשחק, או ביטל את הזמנתו שעה או פחות טרם המשחק יחויב ב-100% מעלות ההזמנה, וזאת למעט מקרים חריגים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בהם יופחת החיוב או יבוטל לפנים משורת הדין וללא שהדבר יהווה תקדים לפעמים הבאות ו/או ללקוחות אחרים.

3.   כמו כן על המשתמש להיות זמין במספר הטלפון שנמסר לחברה בעת ההזמנה החל משעה לפני שעת תחילת המשחק. משתמש שלא יהיה זמין יחשב הדבר כאילו לא נכח בכתובת ויחויב ב-100% מעלות ההזמנה.

4.   משתמש שביטל את הזמנת המשחק במהלך 24 השעות לפני המשחק ועד שעה לפני תחילת המשחק יחויב ב- 50% מעלות ההזמנה.

5. במקרה של שינוי מועד ההזמנה הלקוח רשאי לבקש לדחות את מועד המשחק לזמן אחר על פי המועדים הפנויים באתר עד 12 שעות לפני תחילת המשחק. בכל מקרה אחר יחולו התקנות בדומה לביטול.

6. החזר כספי וביטול המשחק יתאפשר למבקשים להפסיק את המשחק עד 15 דק לאחר קבלת המשלוח ותחילת המשחק.